Początkujący miłośnicy i hodowcy zwierząt zastanawiają się nad tym, czy swoją hodowlę zwierząt powinni gdzieś zgłosić, gdzie tego dokonać, czy od urodzonych zwierzaków należy uiszczać podatek, czy hodowla zwierząt jest działalnością gospodarczą, czy kupując pupila powinno się zapłacić podatek.
Odpowiadamy:
Hodowle psów i kotów są opodatkowane. Każdy właściciel zarejestrowanej hodowli i co najmniej jednego zwierzaka posiadającego uprawnienia hodowlane jest zobowiązany do uiszczania z tego tytułu podatku do urzędu skarbowego.
Istnieją tutaj dwie możliwości:

- w przypadku gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej, należy wypełnić druk PIT6
/druk do pobrania/ oraz złożyć go w odpowiednim urzędzie skarbowym. Organ podatkowy wylicza należną zaliczkę na podatek dochodowy wykorzystując do tego "Tabelę Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego". Decyzja wymiarowa zostanie przesłana na adres wskazany w druku PIT6 (na rok 2018 szacunkowy dochód za jedną sztukę stada podstawowego dla psów rasowych wynosi 42,94 zł rocznie, zaś dla kotów 15,90 zł. Następnie od uzyskanego dochodu trzeba zapłacić podatek wliczając wskazany wyżej dochód do PIT-u rocznego - podatek to 18% tych kwot - więc jest to groszowa sprawa). Tak wyliczony podatek będzie stanowił cały należny podatek, bez względu na to, ile w danym roku suki bądź kotki urodzą młodych, jak również ile pieniędzy uzyska się za krycie posiadanym reproduktorem.

- druga wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Hodowlę należy dopisać do zakresu działania jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej. W tym przypadku w koszty wpisuje się wszystko związane z hodowlą, czyli wydatki związane z karmą, leczeniem, różnorodnymi gadżetami hodowlanymi, czy też koszty krycia zwierzaka. Równocześnie należy wykazać jako przychód sprzedaż młodych zwierząt.

            PODSUMOWUJĄC - rejestrujmy swoje suki i kotki hodowlane, oraz psy i koty reproduktory w Urzędzie Skarbowym, płaćmy od nich "grosze" podatku rocznie i w poczuciu dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku nie martwmy się, że jeszcze jakieś pieniądze z tego tytułu naszemu Państwu się od nas należą.