POLSKA UNIA HODOWLANADANE IDENTYFIKACYJNE


Dokładny adres z kodem pocztowym:


Rodzaj zamawianych dokumentów
Wielkość miotu
Data urodzenia


Dane rodziców:

Brak danych o ojcu


TAK


Brak danych o matce


TAKPrzedpłata na konto


Płatne przy odbiorze


Dane do przelewuPOLSKA UNIA HODOWLANA
ul. Łąkowa 7B
90-562 Łódź
NIP: 727-28-31-351
Regon: 380301402