POLSKA UNIA HODOWLANAMETRYKADobrowolnie przystępuję do Stowarzyszenia POLSKA UNIA HODOWLANA.


Zapoznawszy się ze Regulaminem oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu - zobowiązuję się je bezwzględnie przestrzegać.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla realizacji celów działania POLSKIEJ UNII HODOWLANEJ, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm./, oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Oświadczam, iż wszelkie podawane przeze mnie dane /identyfikacyjne oraz w dokumentacji hodowlanej/ są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.


OKREŚL LICZBĘ METRYKPOLSKA UNIA HODOWLANA
ul. Łąkowa 7B
90-562 Łódź
NIP: 727-28-31-351
Regon: 380301402