POLSKA UNIA HODOWLANA


Pozwól sobie pomóc


START
WZORY DRUKÓW


POLSKA UNIA HODOWLANA
ul. Łąkowa 7B
90-562 Łódź
NIP: 727-28-31-351
Regon: 380301402
Administratorem Twoich danych jest POLSKA UNIA HODOWLANA z siedzibą w ul. Łąkowa 7B 90-562 Łódź, wpisana pod numerem 68 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przez Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, który w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami, NIP: 727-28-31-351, REGON: 380301402. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: polskauniahodowlana@wp.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wykonania usługi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
- marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
- finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
- prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Łąkowa 7B 90-562 Łódź lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: polskauniahodowlana@wp.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez POLSKA UNIA HODOWLANA w ramach zawieranych z Tobą umów.
Klauzula RODO
Administratorem Twoich danych jest POLSKA UNIA HODOWLANA z siedzibą w ul. Łąkowa 7B 90-562 Łódź, wpisana pod numerem 68 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przez Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, który w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami, NIP: 727-28-31-351, REGON: 380301402. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: polskauniahodowlana@wp.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wykonania usługi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
- marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
- finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
- prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Łąkowa 7B 90-562 Łódź lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: polskauniahodowlana@wp.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez POLSKA UNIA HODOWLANA w ramach zawieranych z Tobą umów.
Klauzula RODO